/Paszport tymczasowy – kiedy jest potrzebny, jak go wyrobić?
paszport tymczasowy

Paszport tymczasowy – kiedy jest potrzebny, jak go wyrobić?

Z paszportu tymczasowego korzystają zwykle osoby, które muszą pilnie i nagle wyjechać do danego kraju celem załatwienia jakichś naglących spraw. Zazwyczaj wyjazd taki podyktowany jest sytuacją losową: wypadek bliskiej osoby przebywającej na terenie danego państwa, śmierć kogoś bliskiego, czy po prostu pilną podróżą służbową.

Jak wyrobić paszport tymczasowy?

Paszport tymczasowy zawiera dokładnie te same dane osobowe, jak zwykły paszport z wyjątkiem danych biometrycznych. Znacząca różnica dotyczy jego terminu ważności- zazwyczaj jest nie dłuższy niż 12 miesięcy.

Czas wyrobienia takiego dokumentu to ok. 2 tygodnie (na zwykły paszport trzeba czekać około miesiąca).

Korzystając z paszportu tymczasowego, należy pamiętać, by sprawdzić, czy na jego podstawie możemy przekroczyć granice danego kraju, gdyż nie wszędzie jest to możliwe.

W jakiej sytuacji można otrzymać paszport tymczasowy?

Przepisy określają kilka sytuacji, w których można starać się o paszport tymczasowy:
✔️ choroba lub pogrzeb kogoś z rodziny,
✔️ nagły przypadek, który jest związany z działalnością zawodową zainteresowanego,
✔️ w sytuacji, gdy nie można tymczasowo pobrać od składającego wniosek odcisków palców,
✔️ gdy zainteresowany przebywa za granicą, a jego paszport stracił ważność albo został skradziony,
✔️ jeżeli składający wniosek nie mieszka w Polsce, ale przebywa w Polsce tymczasowo i chce wrócić do miejsca, w którym przebywa na stałe,
✔️ gdy nie mieszka w Polsce i tymczasowo przebywa za granicą, ale w innym państwie niż tym, w którym przebywa na stałe i chce wrócić do miejsca, w którym przebywa na stałe.

Uwaga! Każda z powyższych przyczyn wymaga potwierdzenia dokumentami!

Gdzie złożyć wniosek o paszport tymczasowy?

Wniosek o paszport tymczasowy można złożyć w dowolnym punkcie paszportowym w kraju lub w polskim konsulacie, ważne, by zrobić to osobiście. W sytuacji, gdy ktoś przebywa za granicą, może taki wniosek przesłać pocztą uzyskując wcześniej zgodę w konsulacie.

Jeśli posiadaczem paszportu tymczasowego ma być dziecko- wniosek muszą złożyć oboje rodzice. Dodatkowo, jeśli dziecko ma ukończone 5 lat, musi być obecne osobiście przy składaniu wniosku.

Jaki jest koszt paszportu tymczasowego?

Koszt wyrobienia paszportu tymczasowego w kraju to 30 zł.

Jakie dokumenty należy złożyć wraz z wnioskiem?

Do składanego wniosku należy dołączyć:
✔️ wniosek- NIE DRUKUJ, wzór do odbioru w punkcie paszportowym,
✔️ jedną kolorową i aktualną fotografię paszportową,
✔️ dowód wpłaty za paszport tymczasowy,
✔️ dowód osobisty,
✔️ dokument, który potwierdzi nagłe zdarzenie, dla którego musisz wyjechać,
✔️ odpis skrócony albo zupełny polskiego aktu urodzenia – jeśli składasz wniosek za granicą i nie masz numeru PESEL,
✔️ odpis skrócony albo zupełny polskiego aktu małżeństwa – jeśli jesteś osobą, która zawarła małżeństwo za granicą i zmieniła nazwisko,
✔️ odpis skrócony albo zupełny dowolnego polskiego aktu stanu cywilnego albo dokument, który potwierdzi, że masz polskie obywatelstwo – urzędnik może Cię poprosić o taki dokument, jeśli w Twoich danych będą rozbieżności albo będzie mieć wątpliwości, co do Twojej tożsamości czy obywatelstwa.

Do wniosku dot. paszportu tymczasowego dla dziecka dołączamy:
✔️ pisemną zgodę obojga rodziców albo prawnych opiekunów dziecka,
✔️ gdy wniosek składa jeden z rodziców albo opiekunów: orzeczenie sądu, z którego wynika, że drugiemu rodzicowi nie przysługuje prawo decydowania w sprawie wydania paszportu dziecku, pisemną zgodę drugiego rodzica, w której urzędnik punktu paszportowego albo notariusz potwierdzi zgodność podpisu, dokument, który potwierdzi, że tylko jeden z rodziców może złożyć wniosek (na przykład akt zgonu drugiego rodzica).